เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางญาณากร โปธิปิก

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^