เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวพัทยา โอดเทิง

กลุ่มบุคลากรบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^