เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

Personnel

ผู้บริหารโรงเรียน

  • thumbnail

    นางนารี หลายกิจพานิช

    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่

  • thumbnail

    นางพรรลิณี ปันอ้าย

    รองผู้อำนวยการโรงเรียน

^